Szanowni Państwo!

W dniu 15.05.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców oraz lokalnych liderów z terenu objętego LSR dotyczące zasad, typów operacji i kryteriów dostępu w zakresie przedsięwzięcia 3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego.

Serdecznie zapraszamy!