Informujemy beneficjetów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" o możliwości uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego odbywa się w ósmym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu  w terminie: od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r. Kompletne wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego można składać w Biurze projektu w Bielinach, ul. Partyzantów 3 lub w biurach partnerów, osobiście lub pocztą do dnia 23.04.2018 r. (decyduje data wpływu). Uwaga! Wnioski składane muszą być podpisane i kompletne.

Dokument do pobrania:

Poprawiony Regulamin przedłużonego wsparcia pomostowego wraz załącznikami - pobierz